Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19141:2009

Geografisk information - Schema för företeelser i rörelse (ISO 19141:2008)

Status: Gällande

Standard som behandlar företeelser som rör sig i en bana upp till tre dimensioner utan att i sig förändras i form eller storlek. Däremot kan deras eventuella rotation ingå.

Standarden är i första hand tänkt för beskrivning av fartygs färd på vattnet och raketer eller flygplans banor i luften.

Standarden vänder sig till den som hanterar sådana banor. 

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard defines a method to describe the geometry of a feature that moves as a rigid body. Such movement has the following characteristics.

a) The feature moves within any domain composed of spatial objects as specified in ISO 19107.
b) The feature may move along a planned route, but it may deviate from the planned route.
c) Motion may be influenced by physical forces, such as orbital, gravitational, or inertial forces.
d) Motion of a feature may influence or be influenced by other features, for example:
1) The moving feature might follow a predefined route (e.g. road), perhaps part of a network, and might change routes at known points (e.g. bus stops, waypoints).
2) Two or more moving features may be “pulled” together or pushed apart (e.g. an airplane will be refuelled during flight, a predator detects and tracks a prey, refugee groups join forces).
3) Two or more moving features may be constrained to maintain a given spatial relationship for some period (e.g. tractor and trailer, convoy).

This International Standard does not address other types of change to the feature. Examples of changes that are not adressed include the following:
- The deformation of features.
- The succession of either features or their associations.
- The change of non-spatial attributes of features.
- The feature’s geometric representation cannot be embedded in a geometric complex that contains the geometric representations of other features, since this would require the other features’ representations to be updated as the feature moves.

Because this International Standard is concerned with the geometric description of feature movement, it does not specify a mechanism for describing feature motion in terms of geographic identifiers. This is done, in part, in ISO 19133.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Schema for moving features (ISO 19141:2008)

Artikelnummer: STD-70475

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 19141:2008