Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19166:2021

Geografisk information - Ramverk för mappning från BIM till GIS (ISO/TS 19166:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19166:2021

Geografisk information - Ramverk för mappning från BIM till GIS (ISO/TS 19166:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Specifikation som anger principer för mappning mellan Industry Foundation Classes (ISO/PAS 16739) som används för Building Information Modeling (BIM) och GML.

Omfattning
This document defines the conceptual framework and mechanisms for mapping information elements
from Building Information Modelling (BIM) to Geographic Information Systems (GIS) to access the
required information based on specific user requirements.
The conceptual framework for mapping BIM information to GIS is defined with the following three
mapping mechanisms:
— BIM to GIS Perspective Definition (B2G PD);
— BIM to GIS Element Mapping (B2G EM);
— BIM to GIS LOD Mapping (B2G LM).
This document does not describe physical schema integration or mapping between BIM and GIS
models because the physical schema integration or mapping between two heterogeneous models is
very complex and can cause a variety of ambiguity problems. Developing a unified information model
between BIM and GIS is a desirable goal, but it is out of the scope of this document.
The scope of this document includes the following:
— definition for BIM to GIS conceptual mapping requirement description;
— definition of BIM to GIS conceptual mapping framework and component;
— definition of mapping for export from one schema into another.
The following concepts are outside the scope:
— definition of any particular mapping application requirement and mechanism;
— bi-directional mapping method between BIM and GIS;
— definition of physical schema mapping between BIM and GIS;
— definition of coordinate system mapping between BIM and GIS.
NOTE For cases involving requirements related to Geo-referencing for providing the position and orientation
of the BIM model based on GIS, there exist other standards such as ISO 19111 and the Information Delivery
Manual (IDM) from buildingSMART on Geo-referencing BIM.
— definition of relationship mapping between BIM and GIS;
— implementation of the application schema.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19166:2021

Geografisk information - Ramverk för mappning från BIM till GIS (ISO/TS 19166:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - BIM to GIS conceptual mapping (B2GM) (ISO/TS 19166:2021. IDT)

Artikelnummer: STD-80029344

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-21

Antal sidor: 36