Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-1:2018

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 1: Grunder (ISO 19165-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-1:2018

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 1: Grunder (ISO 19165-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar regler för att bevara geodata, metadata för geodata och andra data som behövs för att återskapa nödvändig systemmiljö.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
ISO 19165-1:2018 defines a preservation metadata extension of ISO 19115‑1.
ISO 19165-1:2018 defines the requirements for the long-term preservation of digital geospatial data. These data also include metadata, representation information, provenance, context and any other content items that capture the knowledge that are necessary to fully understand and reuse the archived data. This document also refers to characteristics of data formats that are useful for the purpose of archiving.
Geospatial data are preserved as a geospatial information package (IP). This document defines the requirements of the geospatial archival IP and details of the geospatial submission and the dissemination IPs. A geospatial archival IP is fully self-describing and allows a future reconstruction of the dataset without external documentation. The functional requirements for a preservation archive are defined in Annex D.
ISO 19165-1:2018 complements standards developed by ISO/TC 211 as well as other ISO standards such as ISO 14721.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-1:2018

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 1: Grunder (ISO 19165-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Preservation of digital data and metadata - Part 1: Fundamentals (ISO 19165-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80007045

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-02

Antal sidor: 56