Standard Svensk standard · SS-ISO 19154:2015

Geografisk information - Ubik tillgänglighet - Referensmodell (ISO 19154:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19154:2015

Geografisk information - Ubik tillgänglighet - Referensmodell (ISO 19154:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som innehåller en Referensmodell för ubiquitous public access (UPA) för geodata. Ubiqutios översätts till Ubik (Tillgänglighet över tid och rum).

UPA för geodata innebär att produktion och konsumtion av geodata ska kunna pågå kontinuerligt och för alla som vill vara producenter eller konsumenter.

Standarden vänder sig till den som vill ta fram standarder för gränssnitt med sådana egenskaper.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This International Standard defines a reference model for ubiquitous public access (UPA) to geographic information. This reference model uses standard concepts from both the Open distributed processing — Reference model (RM-ODP) in ISO/IEC 10746-1 and ISO 19101.The reference model specified in this International Standard defines the following:— conceptual models for ubiquitous public access (UPA) to geographic information;— a reference model and framework to support current and future specification development in this area;— the semantics of information and processing within systems and services for the UPA of geographic information;— the architectural relationship between this International Standard and other ISO geographic information standards.This International Standard is applicable to location-based services (LBS), ubiquitous computing environments, linked open data, and other domains that require a seamless public access to geographic information.Although structured in the context of information technology and information technology standards, this International Standard is independent of any application development method or technology implementation approach.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19154:2015

Geografisk information - Ubik tillgänglighet - Referensmodell (ISO 19154:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Ubiquitous public access - Reference model (ISO 19154:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017926

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 56