Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-4:2019

Geografisk information - Ontologi - Del 4: Ontologier för tjänster (ISO 19150-4:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-4:2019

Geografisk information - Ontologi - Del 4: Ontologier för tjänster (ISO 19150-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden specificerar ett ramverk för att hantera ontologier för tjänster med Web Ontology Language (OWL). OWL är språk som används för ontologier. Standarden använder metadata för tjänster från ISO 19115-1 och tjänstedefinitioner från ISO 19119.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This document sets a framework for geographic information service ontology and the description of geographic information Web services in Web Ontology Language (OWL).
OWL is the language adopted for ontologies.
This document makes use of service metadata (ISO 19115-1) and service definitions (ISO 19119) whenever appropriate.
This document does not define semantics operators, rules for ontologies, and does not develop any application ontology.
In relation to ISO 19101-1:2014, 6.2, this document defines and formalizes the following purpose of the ISO geographic information reference model:
— geographic information service components and their behaviour for data processing purposes over the Web, and
— OWL ontologies to cast ISO/TC 211 standards to benefit from and support the Semantic Web.
In relation to ISO 19101-1:2014, 8.3, this document addresses the Meta:Service foundation of the ISO geographic information reference model.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-4:2019

Geografisk information - Ontologi - Del 4: Ontologier för tjänster (ISO 19150-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Ontology - Part 4: Service ontology (ISO 19150-4:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80018823

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-06

Antal sidor: 64