Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19150-1:2012

Geografisk information - Ontologi - Del 1: Ramverk (ISO/TS 19150-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19150-1:2012

Geografisk information - Ontologi - Del 1: Ramverk (ISO/TS 19150-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som ställer krav på övriga delar med standardnummer 19150. Syftet är att specificera ett ramverk för semantisk interoperabilitet för geodata och en övergripande modell för de komponenter som behövs för att kunna hantera semantik i ISO 19100-standarderna med hjälp av ontologier. Definitionen av ontologi är 'formell representation av företeelser inom ett intresseområde med hjälp av en underförstådd vokabulär inklusive definitioner och axiom som uttrycker innebörden och beskriver företeelser och deras inbördes förhållanden'. Dokumentet innehåller även en informell del som behandlar ontologier i förhållande till den semantiska webben och länkade data.
Specifikationen vänder sig främst till dem som ska ta fram de övriga delarna. 

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This Technical Specification defines the framework for semantic interoperability of geographic information. This framework defines a high level model of the components required to handle semantics in the ISO geographic information standards with the use of ontologies.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19150-1:2012

Geografisk information - Ontologi - Del 1: Ramverk (ISO/TS 19150-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Ontology - Part 1: Framework (ISO/TS 19150-1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88149

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-21

Antal sidor: 44