Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-4:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata (SDI) - Tjänsteorienterat perspektiv

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-4:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata (SDI) - Tjänsteorienterat perspektiv
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk rapport som handlar om olika perspektiv på IT-baserade tjänster i en infrastruktur för geodata. Perspektiven utgår från modellen för öppen distribuerad bearbetning (RM-ODP) och berör verksamhet, bearbetning, information, samverkan och teknikval. För alla nivåerna nämns relevanta standarder.
Den vänder sig till den som ansvarar för övergripande frågor kring tjänstebaserat utbyte i infrastrukturen.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This Technical Report describes a service-centric view of a Spatial Data Infrastructure (SDI). The Service Centric view addresses the concepts of service specifications, the methodology for developing service specifications through the application of the relevant International Standards, and the content of such service specifications described from the perspective of the five Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP) viewpoints:

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-4:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata (SDI) - Tjänsteorienterat perspektiv
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial Data Infrastructure - Service centric view

Artikelnummer: STD-8017795

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-10

Antal sidor: 56