Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19146:2018

Geografisk information - Samordning av begrepp från olika tillämpningsområden (ISO 19146:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19146:2018

Geografisk information - Samordning av begrepp från olika tillämpningsområden (ISO 19146:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver metodik för att i ett register dokumentera identiska och närliggande begrepp och deras termer. Syftet är att sådana begrepp, som ofta härrör från olika branscher eller fackområden, ska kunna mappas mot varandra. Mappningen kan beskriva relationer som att det ena begreppet är snävare än det andra eller om det ena begreppen utgör en del av det andra.

Standarden är en tillämpning av registerstandarden SS-EN ISO 19135-1.
Revidering pågår.

Standarden vänder sig till den som konstruerar sådana register. 

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This document establishes a methodology for cross-mapping vocabularies. It also specifies an implementation of ISO 19135-1:2015 for the purpose of registering cross-mapped vocabulary entries.
Methodologies for the development of ontologies and taxonomies that relate to geographic information and geomatics are not within the scope of this document.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19146:2018

Geografisk information - Samordning av begrepp från olika tillämpningsområden (ISO 19146:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO 19146:2018)

Artikelnummer: STD-80004831

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-25

Antal sidor: 70

Ersätter: SS-EN ISO 19146:2010