Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-4:2023

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 4: Satellitbaserade passiva mikrovågsradiometrar (ISO/TS 19159-4:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-4:2023

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 4: Satellitbaserade passiva mikrovågsradiometrar (ISO/TS 19159-4:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the calibration of space-borne passive microwave radiometers and the validation of the calibrated information.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-4:2023

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 4: Satellitbaserade passiva mikrovågsradiometrar (ISO/TS 19159-4:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data - Part 4: Space-borne passive microwave radiometers (ISO/TS 19159-4:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80040446

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-01-11

Antal sidor: 60