Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19126:2021

Geografisk information - Begreppskatalog med register (ISO 19126:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19126:2021

Geografisk information - Begreppskatalog med register (ISO 19126:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som fungerar som utbyggnad av SS-EN ISO 19110 och visar hur man upprättar och underhåller kataloger och register som definierar begrepp för olika företeelser, deras egenskaper och relationer till andra begrepp. Standarden baseras på registerstandarden SS-EN ISO 19135 och innehåller ett schema.

Standarden vänder sig till den som utvecklar register för att hantera objekttyper.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
Omfattning
This document specifies a schema for feature concept dictionaries to be established and managed as registers. It does not specify schemas for feature catalogues or for the management of feature catalogues as registers. However, as feature catalogues are often derived from feature concept dictionaries, this document does specify a schema for a hierarchical register of feature concept dictionaries and feature catalogues. These registers are in accordance with ISO 19135-1.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19126:2021

Geografisk information - Begreppskatalog med register (ISO 19126:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2021)

Artikelnummer: STD-80029759

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-06-14

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 19126:2009