Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19126:2009

Geografisk information - Begreppskatalog med register (ISO 19126:2009)

Status: Gällande

Standard som fungerar som utbyggnad av SS-EN ISO 19110 och visar hur man upprättar och underhåller kataloger och register som definierar begrepp för olika företeelser, deras egenskaper och relationer till andra begrepp. Standarden baseras på registerstandarden SS-EN ISO 19135 och innehåller ett schema.

Standarden vänder sig till den som utvecklar register för att hantera objekttyper.
Revidering pågår. 

Exempel:

DGIWG Feature and Attribute Data Registry

INSPIRE feature concept dictionary

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard specifies a schema for feature concept dictionaries to be established and managed as registers. It does not specify schemas for feature catalogues or for the management of feature catalogues as registers. However, because feature catalogue are often derived from feature concept dictionaries, this International Standard does specify a schema for a hierarchical register of feature concept dictionaries and feature catalogues. These registers are in accordance with ISO 19135.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2009)

Artikelnummer: STD-71840

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 56