Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19110:2017

Geografisk information - Struktur för katalogisering av objekttyper (ISO 19110:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19110:2017

Geografisk information - Struktur för katalogisering av objekttyper (ISO 19110:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger ett standardiserat sätt att strukturera objekttypskataloger. Definitionen av objekttypskatalog är förteckning över identifierade typer av företeelser med beskrivningar av vad som utmärker företeelserna, vilka uppgifter som kan finnas om en företeelse samt beskrivningar av hur dessa uppgifter kan användas och/eller påverkas.

För att ge stöd vid modellering kan en objekttypskatalog kompletteras med namn eller eteckningar på typer av företeelser, uppgifter, etc.

Ett exempel på en enstaka post i en objekttypskatalog och exempel på uppgifter som kan finnas och hur dessa kan användas och påverkas:

  • Exempel på företeelser: Kungliga slottet, Solliden, Drottningholm.
  • Identifierad typ av företeelse: slott.
  • Uppgifter: var det finns, hur många rum det har, vem som har ägt det under olika perioder, när allmänheten har tillträde.
  • Hur uppgifter kan användas: ta reda på vem som ägt slottet ett visst datum.
  • Hur uppgifter kan påverkas: ändra tillträdesuppgifter.

En objekttypskatalog kan stödja många applikationsscheman men det kan också finnas flera objekttypskataloger som utgår från begrepp från olika tematiska områden. Standarden vänder sig till den som specificerar geodata eller som utformar grunden för harmonisering av geodata.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
ISO 19110:2016 defines the methodology for cataloguing feature types. This document specifies how feature types can be organized into a feature catalogue and presented to the users of a set of geographic data. This document is applicable to creating catalogues of feature types in previously uncatalogued domains and to revising existing feature catalogues to comply with standard practice. This document applies to the cataloguing of feature types that are represented in digital form. Its principles can be extended to the cataloguing of other forms of geographic data. Feature catalogues are independent of feature concept dictionaries defined in ISO 19126 and can be specified without having to use or create a Feature Concept Dictionary. ISO 19110:2016 is applicable to the definition of geographic features at the type level. This document is not applicable to the representation of individual instances of each type. This document excludes portrayal schemas as specified in ISO 19117. ISO 19110:2016 may be used as a basis for defining the universe of discourse being modelled in a particular application, or to standardize general aspects of real world features being modelled in more than one application.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19110:2017

Geografisk information - Struktur för katalogisering av objekttyper (ISO 19110:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Methodology for feature cataloguing (ISO 19110:2016)

Artikelnummer: STD-8024868

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 19110:2006 , SS-EN ISO 19110:2006/A1:2011