Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-2:2020

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 2: Implementationsschema (ISO/TS 19163-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-2:2020

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 2: Implementationsschema (ISO/TS 19163-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som beskriver kodning som för de modeller som beskrivs i ISO/TS 19163-1. Standarden innehåller även beskrivning av hur koppling till yttäckande representation (coverage) i 19123-2 kan göras.

Läs mer om den tekniska specifikationen på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Omfattning
This document specifies an implementation schema based on the content models for geographic imagery and gridded thematic data defined in the ISO/TS 19163-1.
This document defines a structure that is suitable for binding content components and specific encoding formats. It also provides an implementation schema for binding a concrete, implementable, conformance-testable coverage structure as defined in ISO 19123-2.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-2:2020

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 2: Implementationsschema (ISO/TS 19163-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Content components and encoding rules for imagery and gridded data - Part 2: Implementation schema (ISO/TS 19163-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80024454

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-09-16

Antal sidor: 24