Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19152:2012

Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) (ISO 19152:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19152:2012

Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) (ISO 19152:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar ett schema både för de administrativa och de lantmäteritekniska aspekterna av fastighetsregister och annan data som reglerar olika aktörers rättigheter och skyldigheter i förhållande till geografin. Schemat är uppdelat i fem paket för personer, fastigheter, rättigheter, lantmäteri och geometri. Den beskriver hur man kan blanda områden som uttrycks som 2D- och 3D-geometri.

Standarden vänder sig till den som utvecklar applikationsscheman där rättigheter, begränsningar och skyldigheter finns med.
Revidering pågår.

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
ISO 19152:2012:
defines a reference Land Administration Domain Model (LADM) covering basic information-related components of land administration (including those over water and land, and elements above and below the surface of the earth);
provides an abstract, conceptual model with four packages related to parties (people and organizations); basic administrative units, rights, responsibilities, and restrictions (ownership rights); spatial units (parcels, and the legal space of buildings and utility networks); spatial sources (surveying), and spatial representations (geometry and topology);
provides terminology for land administration, based on various national and international systems, that is as simple as possible in order to be useful in practice. The terminology allows a shared description of different formal or informal practices and procedures in various jurisdictions;
provides a basis for national and regional profiles; and
enables the combining of land administration information from different sources in a coherent manner.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19152:2012

Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) (ISO 19152:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM) (ISO 19152:2012)

Artikelnummer: STD-88171

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-28

Antal sidor: 136