Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19119:2016

Geografisk information - Tjänster (ISO 19119:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19119:2016

Geografisk information - Tjänster (ISO 19119:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger en arkitektur för IT-baserade tjänster för hantering av geodata. Standarden kategoriserar sådana tjänster och anger ett standardschema för att, på ett plattformsneutralt sätt, beskriva tjänsten, tjänstegränssnittet, dess operationer, och uppgifter som utbyts vid operationerna. Standarden beskriver också olika angreppssätt för hur tjänster kan samverka i flöden (service chaining). Som ett komplement till metadatastandarden [SS-EN ISO 19115-1] finns ett standardschema för att beskriva verkliga implementationer av tjänsterna, exempelvis teknik för anrop och webbadresser att anropa för att utföra tjänstens operationer. 

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This International Standard defines requirements for how platform neutral and platform specific specification of services shall be created, in order to allow for one service to be specified independently of one or more underlying distributed computing platforms.This International Standard defines requirements for a further mapping from platform neutral to platform specific service specifications, in order to enable conformant and interoperable service implementations.This International Standard addresses the Meta:Service foundation of the ISO geographic information reference model described in ISO 19101-1:2014, Clause 6 and Clause 8, respectively.This International Standard defines how geographic services shall be categorised according to a service taxonomy based on architectural areas and allows also for services to be categorised according to a usage life cycle perspective, as well as according to domain specific and user defined service taxonomies, providing support for easier publication and discovery of services.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19119:2016

Geografisk information - Tjänster (ISO 19119:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Services (ISO 19119:2016)

Artikelnummer: STD-8019240

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-29

Antal sidor: 120

Ersätter: SS-EN ISO 19119:2006 , SS-EN ISO 19119:2006/A1:2011