Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19150-6:2023

Geografisk information - Ontologi - Del 6: Register avseende ontologier för tjänster (ISO 19150-6:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19150-6:2023

Geografisk information - Ontologi - Del 6: Register avseende ontologier för tjänster (ISO 19150-6:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes a standard registration and maintenance mechanism for the registration of ISO 19150-4-conformant geographic information service ontologies.
This document makes use of ISO 19135-1 whenever appropriate.
This document does not define semantics operators or rules for ontologies, and does not develop any application ontology.
In relation to ISO 19101-1:2014, 6.2, this document defines and formalizes the following purposes of the ISO geographic information reference model:
—     geographic information service components and their behaviour for data processing purposes over the Web; and
—     OWL ontologies to cast ISO/TC 211 International Standards to benefit from and support the Semantic Web.
In relation to ISO 19101-1:2014, 8.3, this document addresses the Application:Procedural foundation of the ISO geographic information reference model.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19150-6:2023

Geografisk information - Ontologi - Del 6: Register avseende ontologier för tjänster (ISO 19150-6:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Ontology - Part 6: Service ontology register (ISO 19150-6:2023)

Artikelnummer: STD-80044168

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-07-17

Antal sidor: 44