TK 570 Riktlinjer

Geografisk information — Webbkartografi — Webbkarttjänster med av producenten definierade kartskikt

Rapport från SIS/TK 570 Webbkartografi.

Webbkarttjänster gör det möjligt för en aktör att kombinera kartskikt till en webbkarta, trots att dessa har producerats oberoende av varandra av olika myndigheter och andra organisationer.

Rapporten handlar om hur man bör konstruera en webbkarttjänst så att dess kartskikt blir så användbara som möjligt när de kombineras med kartskikt från andra webbkarttjänster.

Riktlinjerna i denna rapport vänder sig till tjänsteleverantörer som vill att deras webbkarttjänster ska kunna användas tillsammans med andra webbkarttjänster och därigenom användas av fler och i fler sammanhang.

Riktlinjerna kan sammanfattas i nedanstående rekommendationer. Utifrån dessa beskriver och exemplifierar rapporten mer konkreta riktlinjer för hur webbkarttjänster ska utformas.

Rapporten behandlar också terminologi för området. 

Hämta rapporten