Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som medger att ett applikationsschema, utan att ändras, kan användas för nya objekttyper och nya datauppgifter. Det sker genom att applikationsschemat innehåller delar som hänvisar till definitioner i en särskild objekttypskatalog.

Standarden innehåller

  • specifikation för hur en ändamålsenlig förteckning över objekttyper ska utformas
  • specifikation för hur enskilda dataobjekt skapas utifrån referenser till förteckningen

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
The aim of this standard is to define an interface for the exchange of geographic information where exact knowledge about what feature types will be managed is unnecessary at the time of development of an inter-face. Secondary, it may form the basis for the definition of storage structures and for the development of applications, especially export and import routines.
This standard defines a type independent feature model and a catalogue model for feature type catalogues. The two models may together be used for type independent representation and data exchange within arbi-trary fields of application.
This standard contains:
— application schema for the representation of contents in feature type catalogues
— application schema for type independent representation of geographic features For a geographic dataset utilising this standard may:
— the permitted content of the dataset, including type of spatial representation, be specified in the feature type catalogue
— the meaning of data be interpreted
NOTE ISO 19110 only supports catalogue contents with the latter purpose.
The schemas of this standard support
— classification and definition of feature types
— classification and definition of characteristics of feature types
— definition of value domains, including references to standardised value domains in the ISO 19100 series (representation of geometry, topology, temporal aspects, quality and other metadata etc.)
— classification and definition of associations between feature types, among them aggregates
— generalisation/specialisation of feature types
— digital representation of phenomena, characteristics and associations
— grouping of feature types and value domains within a catalogue
— period of validity for definitions in the feature type catalogue
— management of different versions of features over time

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Generic representation of geographic phenomena

Artikelnummer: STD-57363

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 65

Finns även på: SS 637006:2006