Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som medger att ett applikationsschema, utan att ändras, kan användas för nya objekttyper och nya datauppgifter. Det sker genom att applikationsschemat innehåller delar som hänvisar till definitioner i en särskild objekttypskatalog.

Standarden innehåller

  • specifikation för hur en ändamålsenlig förteckning över objekttyper ska utformas
  • specifikation för hur enskilda dataobjekt skapas utifrån referenser till förteckningen

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
Denna standard syftar till att specificera ett gränssnitt för geografisk information där exakt kännedom om vilka typer av objekt som kan komma att hanteras inte är nödvändig vid tidpunkten för utveckling av gränssnitt. Sekundärt kan den utgöra underlag för att definiera lagringsstrukturer och för att utveckla tillämpningar, särskilt export- och importrutiner.
Denna standard definierar en typoberoende objektmodell och en katalogmodell för objekttypskataloger. De två modellerna kan tillsammans användas för typoberoende representation och datautbyte inom godtyckliga tillämpningsområden.
Denna standard omfattar:
— applikationsschema för representation av innehåll i objekttypskataloger
— applikationsschema för typoberoende representation av geografiska företeelser.
För en geografisk datamängd som använder denna standard kan:
— det tillåtna innehållet i datamängden, inklusive typ av rumslig representation, specificeras i objekttypskatalogen
— data tolkas till sin innebörd.
ANM. ISO 19110 stödjer endast kataloginnehåll med det senare syftet
Schemana i denna standard stödjer:
— klassificering och definition av objekttyper
— klassificering och definition av egenskaper hos objekttyper
— definition av värdedomäner, inklusive referenser till standardiserade värdedomäner i ISO 19100-serien (representation av geometri, topologi, tidsaspekter, kvalitet och andra metadata med flera..)
— klassificering och definition av samband mellan objekttyper, däribland aggregeringar
— generalisering/specialisering av objekttyper
— digital representation av företeelser, egenskaper och samband
— gruppering av objekttyper och värdedomäner inom en katalog
— giltighetstid för definitioner i objekttypskatalogen
— hantering av olika versioner av objekt över tiden.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Generic representation of geographic phenomena

Artikelnummer: STD-44768

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 65

Finns även på: SS 637006:2006