Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19106:2006

Geografisk information - Profiler (ISO 19106:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19106:2006

Geografisk information - Profiler (ISO 19106:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger regler och riktlinjer för hur en anpassning av ett eller flera scheman inom ISO 19100-serien kan göras för att användas inom ett specifikt område eller för en specifik produkt. Detta kallas att skapa en ”profil”. Standarden är i första hand avsedd för den som utvecklar sådana profiler.

Omfattning
This International Standard is intended to define the concept of a profile of the ISO geographic information standards developed by ISO/TC 211 and to provide guidance for the creation of such profiles. Only those components of specifications that meet the definition of a profile contained herein can be established and managed through the mechanisms described in this International Standard. These profiles can be standardized internationally using the ISO standardization process. This document also provides guidance for establishing, managing, and standardizing at the national level (or in some other forum).

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19106:2006

Geografisk information - Profiler (ISO 19106:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Profiles (ISO 19106:2004)

Artikelnummer: STD-44760

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 19106:2004