Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-3:2020

Adressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation (ISO 19160-3:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-3:2020

Adressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation (ISO 19160-3:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Standarden:
  • är en profil av ISO 19157-1
  • tillhandahåller en uppsättning datakvalitetsegenskaper och kvalitetsmått för att beskriva kvalitet på adressinformation
  • beskriver hur redovisning av datakvalitet kan göras
  • ger riktlinjer för användningen av datakvalitetsegenskaper och kvalitetsmått för att beskriva kvalitet på adressinformation
Standarden vänder sig till den som ska utvärdera och rapportera kvaliteten på adressdata inom kvalitetsledningsprocessen. 
Standarden definierar inte den lägsta acceptabla kvalitetsnivån för adressdata. 
Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This document
— is a profile of ISO 19157;
— establishes a set of data quality elements and measures for describing the quality of address data;
— describes procedures for reporting data quality;
— provides guidelines for the use of the established set of data quality elements and measures for
describing the quality of address data.
This document can be used by those evaluating and reporting the quality of address data such as
address data managers, address data aggregators, and address data users.
This document does not attempt to define minimum acceptable levels of quality for address data.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-3:2020

Adressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation (ISO 19160-3:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Addressing - Part 3: Address data quality (ISO 19160-3:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80021499

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-23

Antal sidor: 44