Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19168-2:2022

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 2: Identifiering av koordinatbaserade referenssystem (ISO 19168-2:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19168-2:2022

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 2: Identifiering av koordinatbaserade referenssystem (ISO 19168-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies an extension to the Geospatial API for Features — Part 1: Core standard that defines the behaviour of a server that supports the ability to present geometry valued properties in a response document in one from a list of supported Coordinates Reference Systems (CRS).
Each supported CRS is specified by reference using a uniform resource identifier (URI).
This document specifies:
—    how, for each offered feature collection, a server advertises the list of supported CRS identifiers;
—    how the coordinates of geometry valued feature properties can be accessed in one of the supported CRSs;
—    how features can be accessed from the server using a bounding box specified in one of the supported CRSs; and
—    how a server can declare the CRS used to present feature resources.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19168-2:2022

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 2: Identifiering av koordinatbaserade referenssystem (ISO 19168-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference (ISO 19168-2:2022)

Artikelnummer: STD-80038632

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-17

Antal sidor: 28