Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver förändringshantering av data på objektnivå. Standarden tar bland annat upp identifiering av objekt och transaktionshantering.

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
Denna standard beskriver en formell implementationsoberoende representation av förändringar i datamäng-der. Den är i princip en generalisering av den implementationsberoende representationen som finns beskri-ven i ISO 19118, vilken är starkt knuten till XML. Denna standard kompletterar således befintlig internationell standard på en implementationsoberoende nivå, men är för övrigt avsedd för en samordnad användning. Förutom att vara en ren generalisering, ger denna standard möjligheter utöver dem som ges i ISO 19118, med hjälp av några konstruktioner som stöder användning av transaktions- och versionsbegrepp och ger möjlighet att knyta metadata till transaktions- och förändringsdata.
Denna standard omfattar:
— att nya objekt skapats
— att existerande objekt tagits bort
— att existerande objekt har förändrats med avseende på attributvärden
— ett förenklat transaktionsbegrepp
— att transaktioner kan bestå av transaktioner
— hantering av metadata för förändringsärenden
— hantering av versionsidentitet.
Denna standard omfattar inte:
— normativa specifikationer eller mekanismer för unika identifierare
— procedurbeskrivningar av förändringshantering i tänkta tillämpningar.
Notera att denna standard förutsätter användning av ISO 19118 vid all XML-implementation, bland annat för identifiering och hänvisning från objekt till objekttypskataloger.
Jämfört med de delar av ISO 19118 som berör representation av förändring, tillkommer följande i standarden:
— ett transaktionsbegrepp
— hantering av metadata gällande transaktioner och förändringar
— möjlighet till konfliktlösning vid transaktioner via versionsidentiteter.
Dessa tillägg är gjorda på en implementationsoberoende nivå som inte finns i ISO 19118.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Representation of changes in datasets

Artikelnummer: STD-44769

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 13

Finns även på: SS 637007:2006