Standard Swedish standard · SS 637007:2006

Geographic information - Representation of changes in datasets

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637007:2006

Geographic information - Representation of changes in datasets
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver en formell implementationsoberoende representation av förändringar i datamäng-der. Den är i princip en generalisering av den implementationsberoende representationen som finns beskri-ven i ISO 19118, vilken är starkt knuten till XML. Denna standard kompletterar således befintlig internationell standard på en implementationsoberoende nivå, men är för övrigt avsedd för en samordnad användning. Förutom att vara en ren generalisering, ger denna standard möjligheter utöver dem som ges i ISO 19118, med hjälp av några konstruktioner som stöder användning av transaktions- och versionsbegrepp och ger möjlighet att knyta metadata till transaktions- och förändringsdata.
Denna standard omfattar:
— att nya objekt skapats
— att existerande objekt tagits bort
— att existerande objekt har förändrats med avseende på attributvärden
— ett förenklat transaktionsbegrepp
— att transaktioner kan bestå av transaktioner
— hantering av metadata för förändringsärenden
— hantering av versionsidentitet.
Denna standard omfattar inte:
— normativa specifikationer eller mekanismer för unika identifierare
— procedurbeskrivningar av förändringshantering i tänkta tillämpningar.
Notera att denna standard förutsätter användning av ISO 19118 vid all XML-implementation, bland annat för identifiering och hänvisning från objekt till objekttypskataloger.
Jämfört med de delar av ISO 19118 som berör representation av förändring, tillkommer följande i standarden:
— ett transaktionsbegrepp
— hantering av metadata gällande transaktioner och förändringar
— möjlighet till konfliktlösning vid transaktioner via versionsidentiteter.
Dessa tillägg är gjorda på en implementationsoberoende nivå som inte finns i ISO 19118.

Subjects

General (35.020) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637007:2006

Geographic information - Representation of changes in datasets
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-44769

Edition: 1

Approved: 3/8/2006

No of pages: 13

Also available in: SS 637007:2006