Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som beskriver förändringshantering av data på objektnivå. Standarden tar bland annat upp identifiering av objekt och transaktionshantering.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This standard describes a formal, implementation independent representation of changes in datasets. It is in principle a generalisation of the implementation dependent representation being described in ISO 19118, which is strongly tied to XML. This standard thus supplements existing international standards on an imple-mentation independent level but is otherwise intended for a co-ordinated use. Besides being a pure generali-sation, this standard offers possibilities in excess of those given in ISO 19118, with the help of some con-structions that support the use of transaction and version concepts and offer the possibility to attach meta-data to transaction and change information.
This standard includes
— that new features have been created
— that existing features have been removed
— that existing features has been modified concerning attribute values
— a simplified transaction concept
— that transactions may consist of transactions
— management of metadata for modification business
— management of version identities
This standard does not include
— normative specifications or mechanisms for unique identifiers
— descriptions of procedures for the management of changes in hypothetical applications
Note that this standard assumes the use of ISO 19118 for all XML implementation, among other things for identification and reference from feature to feature type catalogues.
In comparison with those parts of ISO 19118 that concerns representation of change, the following is added to the standard:
— a transaction concept
— management of metadata concerning transactions and changes
— possibility to solve conflicts regarding transactions and version identities
These additions are made on an implementation independent level that does not exist in ISO 19118.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Representation of changes in datasets

Artikelnummer: STD-57364

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 13

Finns även på: SS 637007:2006