Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-1:2014/A2:2020

Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder - Tillägg 2 (ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-1:2014/A2:2020

Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder - Tillägg 2 (ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the schema required for describing geographic information and services. It provides information about the identification, the extent, the quality, the spatial and temporal schema, spatial reference, and distribution of digital geographic data.

This International Standard is applicable to:
- the cataloguing of datasets, clearinghouse activities, and the full description of datasets;
- geographic datasets, dataset series, and individual geographic features and feature properties.

This International Standard defines:
- mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements;
- the minimum set of metadata required to serve the full range of metadata applications (data discovery,
determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data);
- optional metadata elements - to allow for a more extensive standard description of geographic data, if required;
- a method for extending metadata to fit specialized needs.

Though this International Standard is applicable to digital data, its principles can be extended to many other forms of geographic data such as maps, charts, and textual documents as well as non-geographic data.

NOTE Certain mandatory metadata elements may not apply to these other forms of data.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-1:2014/A2:2020

Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder - Tillägg 2 (ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 2 (ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020)

Artikelnummer: STD-80026650

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-14

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 19115-1:2014