Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19143:2012

Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt (ISO 19143:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19143:2012

Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt (ISO 19143:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden beskriver ett språk (FE) för att specificera frågor och därigenom filtrera ut geografiska objekt. I en sådan fråga anges krav på objektens attribut. Språket används för direktåtkomsttjänster (SS-EN ISO 19142).
Ursprungligen utvecklades FE (Filter Encoding) av Open Geospatial Consortium (OGC)
CityGML 2.0 - OGC City Geography Markup Language Encoding Standard
OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standard.

I denna standard har ISO/TC 211 i samarbete med OGC gjort den till en del av ISO 19100-serien.
Revidering pågår.

Standarden vänder sig till den som konstruerar servrar och tillämpningar för direktåtkomsttjänster.

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
ISO 19143:2010 describes an XML and KVP encoding of a system neutral syntax for expressing projections, selection and sorting clauses collectively called a query expression.
These components are modular and intended to be used together or individually by other International Standards which reference ISO 19143:2010.
ISO 19143:2010 defines an abstract component, named AbstractQueryExpression, from which other specifications can subclass concrete query elements to implement query operations.
It also defines an additional abstract query component, named AbstractAdhocQueryExpresison, which is derived from AbstractQueryExpression and from which other specifications can subclass concrete query elements which follow the following query pattern:
An abstract query element from which service specifications can subclass a concrete query element that implements a query operation that allows a client to specify a list of resource types, an optional projection clause, an optional selection clause, and an optional sorting clause to query a subset of resources that satisfy the selection clause.
This pattern is referred to as an ad hoc query pattern since the server in not aware of the query until it is submitted for processing. This is in contrast to a stored query expression, which is stored and can be invoked by name or identifier.
ISO 19143:2010 also describes an XML and KVP encoding of a system-neutral representation of a select clause. The XML representation is easily validated, parsed and transformed into a server-specific language required to retrieve or modify object instances stored in some persistent object store.
ISO 19143:2010 defines the XML encoding for the following predicates.
- A standard set of logical predicates: and, or and not.
- A standard set of comparison predicates: equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to, like, is null and between.
- A standard set of spatial predicates: equal, disjoint, touc...

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19143:2012

Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt (ISO 19143:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Filter encoding (ISO 19143:2010)

Artikelnummer: STD-85983

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-ISO 19143:2010