Publikationer från Open Geospatial Consortium

Open Geospatial Consortium, OGC, är en internationell standardiseringsorganisation för geodatatjänster. Medlemmarna i OGC utgörs av privata företag, statliga organisationer och forskningsorganisationer.

OGC och ISO/TC 211 skapades båda 1994 med tanken att ISO/TC 211 utarbetar abstrakta standarder medan OGC utarbetar specifikationer för implementering. Under senare år har dock organisationerna samverkat i många frågor och flera av standarderna finns i båda organisationerna. OGC:s publikation har då samma innehåll som den version från ISO som varit ute på remiss (ISO/DIS).

Beteckningarna nedan är inofficiella. För aktuella dokumentbeteckningar hänvisas till OGC.
Standarderna kan laddas ner utan kostnad.

OGC:s webbplats

OGC:s standarder

CityGML 2.0 - OGC City Geography Markup Language Encoding Standard

OGC FE - OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standard

OGC GeoPackage - OGC GeoPackage Encoding Standard

OGC GML 3.2.1 - Geography Markup Language

OGC KML 2.2 - KML

OGC OM - Observations and Measurements - XML Implementation

OGC SLD - Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service – Implementation Specification

OGC SE 1.1.0 - Symbology Encoding Implementation Specification

OGC WCS - OGC WCS 2.0 Interface Standard - Core

OGC WCPS - OpenGIS Web Coverage Processing Service Language Interface Standard

OGC WFS 2.0 - OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard

OGC WMS - Web Map Server Implementation Specification

OGC WMTS - GIS Web Map Tile Service Implementation Standard

OGC WPS - OpenGIS Web Processing Service Interface Standard