OGC SE 1.1.0

Symbology Encoding Implementation Specification

Standard som specificerar ett språk för att styra symboliseringen av olika objekttyper, t.ex. linjetjocklek, färgfyllning, symbolval och textstorlek. Med språket, som är XML-baserat, kan man definiera och namnge symboliseringsregler. Dessa kan beskrivas så att de ger olika resultat vid olika förhållanden, exempelvis för olika skalintervall. Varje enskild och namngiven objekttyp kopplas därefter samman med sin symboliseringsregel. 

Läs om standarden