CityGML 2.0

OGC City Geography Markup Language Encoding Standard

Standard som specificerar datamodell och kodningsregler för att beskriva och utbyta uppgifter om geometri, utförande och omgivning hos fysiska, geografiskt placerade byggnadsverk och komplex av sådana. Standarden definierar ett antal generaliseringsnivåer, från landskapsnivå (LOD0) till inomhusnivå (LOD4).

Standarden baseras på ISO 19136 GML

Läs om standarden