OGC WCS 2.02

OGC WCS 2.0 Interface Standard – Core

Standard som specificerar gränssnittet för en bastjänst för flerdimensionella "coverage data", alltså datauppgifter som varierar med den position och den tidpunkt som de avser.

Standarden specificerar grundläggande krav. Så kallade WCS extensions ställer ytterligare krav på, bland annat, kodningsformat och kommunikationsprotokoll.

Läs om standarden