Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19142:2011

Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt (ISO 19142:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19142:2011

Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt (ISO 19142:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar funktionaliteten hos direktåtkomsttjänster för geodata (WFS) och gränssnittet mellan tjänsten och de tillämpningar som efterfrågar geodata. Ursprungligen utvecklades WFS (Web Feature Service) av Open Geospatial Consortium (OGC). I denna standard har ISO/TC 211 i samarbete med OGC gjort den till en del av ISO 19100-serien.

WFS utgår från GML (SS-EN ISO 19136) för kodning av geodata i tjänstens frågor och svar. Ett standardiserat frågespråk (SS-EN ISO 19143) finns för att specificera vilka geodata som efterfrågas. Som en option kan WFS även användas för manipulation av geodataobjekt.

Standarden vänder sig till den som konstruerar servrar och tillämpningar för direktåtkomsttjänster.
Revidering pågår. 

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This International Standard specifies the behaviour of a web feature service that provides transactions on and access to geographic features in a manner independent of the underlying data store. It specifies discovery operations, query operations, locking operations, transaction operations and operations to manage stored parameterized query expressions. Discovery operations allow the service to be interrogated to determine its capabilities and to retrieve the application schema that defines the feature types that the service offers. Query operations allow features or values of feature properties to be retrieved from the underlying data store based upon constraints, defined by the client, on feature properties. Locking operations allow exclusive access to features for the purpose of modifying or deleting features. Transaction operations allow features to be created, changed, replaced and deleted from the underlying data store. Stored query operations allow clients to create, drop, list and describe parameterized query expressions that are stored by the server and can be repeatedly invoked using different parameter values. NOTE This International Standard does not address the access control issues. This International Standard defines 11 operations: - GetCapabilities (discovery operation); - DescribeFeatureType (discovery operation); - GetPropertyValue (query operation); - GetFeature (query operation); - LockFeature (locking operation); - GetFeatureWithLock (query and locking operation); - Transaction (transaction operation); - CreateStoredQuery (stored query operation); - DropStoredQuery (stored query operation); - ListStoredQueries (stored query operation); - DescribeStoredQueries (stored query operation).

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19142:2011

Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt (ISO 19142:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Web Feature Service (ISO 19142:2010)

Artikelnummer: STD-76226

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-03

Antal sidor: 260