Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-5:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 5: Validering och testning

Status: Gällande

Teknisk rapport som ger vägledning i att utforma överensstämmelsetester för komponenter i en infrastruktur för geodata. Behandlade typer av tester berör exempelvis metadata, XML-scheman, WMS och WFS. Rapporten innehåller även exempel med olika valideringsverktyg.

Den vänder sig till den som ansvarar för att sätta upp testmiljöer i infrastrukturen.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This part of the Technical Report provides guidance for validation and testing of data, metadata and services, as the main Spatial Data Infrastructure (SDI) components defined in other parts of the CEN/TR 15449.

The guidance is given by means of examples of the validation and testing process required to ensure conformance with the requirements existing in the relevant standards and guidelines.

The National validation and testing context is out of scope of this report.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet IT-tillämpningar inom transport IT- tillämpningar inom vetenskap IT- tillämpningar inom övriga områden


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 5: Validation and testing

Artikelnummer: STD-8014110

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-19

Antal sidor: 96