Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19129:2009

Geografisk information - Ramverk för rastrerade bilder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19129:2009

Geografisk information - Ramverk för rastrerade bilder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som baseras på SS-EN ISO 19123 och som kompletterar andra standarder i ISO 19100-serien så att rasterdata och bilder kan hanteras. Den specificerar fem olika angreppssätt med tillhörande schema:

1. ett rutnät och interpolerbara egenskapsvärden för dess skärningspunkter
2. ett nät av olikstora rutor och egenskapsvärden för dessa
3. ett nät av oregelbundna trianglar och egenskapsvärden för dessas hörnpunkter
4. en serie punkter och egenskapsvärden som associeras med varje punkt
5. ett rutnät och diskreta egenskapsvärden för dessa

Specifikationen vänder sig till den som vill använda ISO 19100-standarderna för rasterdata och kunna hantera rasterdata.

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This Technical Specification defines the framework for imagery, gridded and coverage data. This framework defines a content model for the content type imagery and for other specific content types that can be represented as coverage data. These content models are represented as a set of generic UML patterns for application schemas.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19129:2009

Geografisk information - Ramverk för rastrerade bilder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework

Artikelnummer: STD-70510

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-03

Antal sidor: 52