Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 24:2009

Geografisk information - Applikationsschema och GML-kodning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 24:2009

Geografisk information - Applikationsschema och GML-kodning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Rapporten beskriver konstruktion av gränssnittsspecifikationer för geodata i form av applikationsscheman på det sätt som SS-EN ISO 19109 Regler för applikationsschema och SS-ISO 19103:2015 Språk för databeskrivande scheman föreskriver. Beskrivningen utgår från att applikationsschemat ska vara användbart för generering av GML-scheman och tar därför även upp de speciella krav som SS-EN ISO 19136 GML ställer.

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
Denna tekniska rapport beskriver konstruktion av gränssnittsspecifikationer för geodata i form av applikationsscheman på det sätt som SS-EN ISO 19109 Regler för applikationsschema och SIS-ISO/TS 19103 Språk för databeskrivande scheman föreskriver.Beskrivningen utgår från att applikationsschemat ska vara användbart för generering av GML-scheman och tar därför även upp de speciella krav som SS-EN ISO 19136 GML ställer.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 24:2009

Geografisk information - Applikationsschema och GML-kodning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Application schema and GML encoding

Artikelnummer: STD-69026

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-05

Antal sidor: 60