Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19117:2014

Geografisk information - Modell för avbildning av geografiska data (ISO 19117:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19117:2014

Geografisk information - Modell för avbildning av geografiska data (ISO 19117:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard för att separera beskrivningen av geodata (objekttypskatalog och applikationsschema), från beskrivningen av hur geodata presenteras. Inom webbkartografi talar man om symbolisering när man talar om åtgärder för att grafisk presentera ett geodataobjekt i en webbkarta. I modellen finns för varje objekttyp en symboliseringsfunktion (feature portrayal function) som anger regler för symboliseringen, alltså för hur objekt av den objekttypen ska presenteras. I modellen ingår även hur man beskriver symboler och hur symboliseringsfunktionerna kan styras av datauppgifter i objekten och av andra faktorer, exempelvis skalan.

Standardens modell bygger på OGC:s specifikationer för Styled Layer Description (SLD) 

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
ISO 19117:2012 specifies a conceptual schema for describing symbols, portrayal functions that map geospatial features to symbols, and the collection of symbols and portrayal functions into portrayal catalogues. This conceptual schema can be used in the design of portrayal systems. It allows feature data to be separate from portrayal data, permitting data to be portrayed in a dataset independent manner.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19117:2014

Geografisk information - Modell för avbildning av geografiska data (ISO 19117:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Portrayal (ISO 19117:2012)

Artikelnummer: STD-102379

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-06-24

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 19117:2006