Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2022

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2022

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver riktlinjer för det överensstämmelseavsnitt som finns i alla ISO 19100-standarderna. Överensstämmelseavsnittet avgör när man ska kunna hävda att en tillämpning av standarden, exempelvis en produkt, uppfyller standardens krav.

Standarden är i första hand avsedd för den som utvecklar standarder men kan även vara utgångspunkt för den som utvecklar andra typer av kravspecifikationer.

Omfattning
This document specifies the framework, concepts and methodology for conformance testing and criteria to be achieved to claim conformance to the family of applicable standardization documents regarding geographic information and relevant application domains. This document provides a framework for specifying abstract test suites composed of abstract test cases grouped in conformance classes and for defining the procedures to be followed during conformance testing.
Conformance can be claimed for data or software products or services or by specifications including any profile or functional standard. The structure of, and relationships between, conformance classes as defined in this document underly a systematic approach to configuration management involving managing dependencies within and between modules.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2022

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Conformance and testing (ISO 19105:2022)

Artikelnummer: STD-80036899

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-07-25

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 19105:2005