Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2005

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19105:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2005

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver riktlinjer för det överensstämmelseavsnitt som finns i alla ISO 19100-standarderna. Överensstämmelseavsnittet avgör när man ska kunna hävda att en tillämpning av standarden, exempelvis en produkt, uppfyller standardens krav.

Standarden är i första hand avsedd för den som utvecklar standarder men kan även vara utgångspunkt för den som utvecklar andra typer av kravspecifikationer.

Omfattning
This International Standard specifies the framework, concepts and methodology for testing and criteria to be achieved to claim conformance to the family of ISO geographic information standards. It provides a framework for specifying abstract test suites (ATS) and for defining the procedures to be followed during conformance testing. Conformance may be claimed for data or software products or services or by specifications including any profile or functional standard. Standardization of test methods and criteria for conformance to geographic information standards will allow verification of conformance to those standards. Verifiable conformance is important to geographic information users, in order to achieve data transfer and sharing. This International Standard is applicable to all the phases of conformance and testing. These phases are characterized by the following major activities: a) the definition of ATS for conformance to the ISO geographic information standards; b) the definition of test methods for conformance to the ISO geographic informationstandards; c) the conformance assessment process carried out by a testing laboratory for a client, culminating in the production of a conformance test report.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19105:2005

Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse (ISO 19105:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Conformance and testing (ISO 19105:2000)

Artikelnummer: STD-38711

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 19105

Ersätts av: SS-EN ISO 19105:2022