Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 19167:2020

Geografisk information - Tillämpning av ubik tillgänglighet för luftkvalitetsinformationstjänster (ISO/TR 19167:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 19167:2020

Geografisk information - Tillämpning av ubik tillgänglighet för luftkvalitetsinformationstjänster (ISO/TR 19167:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk rapport som beskriver hur ubik tillgänglighet (UPA) kopplas till geografisk information. Rapporten ger exempel på hur ubik tillänglighet kan designas för att kunna tillhandahålla information om luftkvalitetstjänst från ett geografiskt informationssystem (GIS) som är baserat på luftkvalitetsinformationssystem. Kraven som ska uppfyllas beskrivs i ISO 19154.

Läs mer om den tekniska rapporten på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Omfattning
This document facilitates an understanding of the Ubiquitous Public Access (UPA) context information model, as defined in ISO 19154, to establish a UPA-to-Geographic Information (GI) environment. In addition, this document illustrates how the UPA context information model is designed and implemented to provide an air quality information service from a geographic information system (GIS)-based air quality information system. The UPA context information model for air quality information is only a sample of all possible examples to realize the UPA-to-GI that could satisfy the requirements of ISO 19154.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 19167:2020

Geografisk information - Tillämpning av ubik tillgänglighet för luftkvalitetsinformationstjänster (ISO/TR 19167:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Application of ubiquitous public access to-geographic information to an air quality information service (ISO/TR 19167:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80021493

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-23

Antal sidor: 36