Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 14:2012

Geografisk information - Metadata på svenska

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 14:2012

Geografisk information - Metadata på svenska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna tekniska rapport är en översättning och ett förtydligande av utvalda delar av den engelskspråkiga metadatastandarden för geodata, SS-EN ISO 19115. Rapporten ersätter inte standarden utan är ett komplement till denna. Rapporten benämns SIS TR 14:2012 och ersätter SIS-TR 14:2008. Ett fåtal ändringar har gjorts för att förtydliga vissa texter och anpassa rapporten till den nationella metadataprofilen, Geodata-Nationell metadataprofi l- Specifikation och vägledning – SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se Version 3.1.1.

Rapporten underlättar praktisk användning och etablering av gemensam svensk terminologi på metadataområdet. Den innehåller en svensk översättning och tolkning av definitionerna för standardens metadataelement och en ledtext som t.ex. kan användas i olika programvaror för att producera, insamla, förvalta och presentera metadata.

Rapporten vänder sig i första hand till • de som ansvarar för administrering av geodata inom en organisation, t.ex. GIS-samordnare • de som utvecklar system, verktyg och rutiner för hantering av geodata. Rapporten ska kunna användas som underlag vid upphandling av system och verktyg för hantering av geodata.

Rapporten har tagits fram av SIS tekniska kommitté för metadatata för geodata SIS/TK 323 AG 3.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
-

Ämnesområden

System- och programvarukvalitet (06.030) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 14:2012

Geografisk information - Metadata på svenska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata in Swedish

Artikelnummer: STD-86342

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-05-15

Antal sidor: 80

Ersätter: SIS-TR 14:2008 (elektroniskt format)