Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 14:2008 (elektroniskt format)

Geografisk information - Metadata på svenska Svenska ledtexter och förklaringar för metadataelementen i SS-EN ISO 19115:2005

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-TR 14:2012

Omfattning
Denna tekniska rapport är en översättning och förtydligande av utvalda delar av den engelskspråkiga metadatastandarden för geografisk information, SS-EN ISO 19115:2005. Rapporten ersätter inte standarden utan är ett komplement till denna. Rapporten underlättar praktisk användning och etablering av gemensam svensk terminologi på metadataområdet. Den innehåller en svensk översättning och tolkning av definitionerna för standardens metadataelement samt en ledtext som t.ex. kan användas i olika programvaror för att producera, insamla, förvalta och presentera metadata. Enstaka metadataelement och beskrivningar är dock inte översatta till svenska eftersom den engelska termen eller beskrivningen också används som inlånad fackterm idag.

Ämnesområden

System- och programvarukvalitet (06.030) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Metadata in Swedish Swedish descriptions of SS-EN ISO 19115:2005 metadata elements

Artikelnummer: STD-65133

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-27

Antal sidor: 63

Ersätts av: SIS-TR 14:2012