Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19127:2006

Geografisk information - Geodetiska koder och parametrar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 19127:2019
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19127:2006

Geografisk information - Geodetiska koder och parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som beskriver register över geodetiska koder och parametrar. Den baseras på registerstandarden SS-EN ISO 19135-1 och referenssystemsstandarden SS-EN ISO 19111. Uppgifter från dessa standarder kompletterade med ytterligare uppgifter specificeras för olika typer av referenssystem.
Den tekniska specifikationen vänder sig till konstruktörer av denna typ av register.

Revidering för publicering som standard pågår.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This Technical Specification defines rules for the population and maintenance of registers of geodetic codes and parameters and identifies the data elements, in compliance with ISO 19111 and ISO 19135, required within these registers. Recommendations for the use of the registers, the legal aspects, the applicability to historic data, the completeness of the registers, and a mechanism for maintenance are specified by the registers themselves.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19127:2006

Geografisk information - Geodetiska koder och parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Geodetic codes and parameters

Artikelnummer: STD-44938

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-06

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-ISO 19127:2019