Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2007

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem (ISO 19111:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 19111:2019 , SS-EN ISO 19111:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2007

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem (ISO 19111:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger hur koordinatbaserade referenssystem ska beskrivas till innehåll och struktur, i upp till tre dimensioner.

Standarden beskriver också vilken information som krävs för att byta koordinater från ett referenssystem till ett annat. Standardens schema refereras i flera av ISO 19100-seriens standardscheman.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This International Standard defines the conceptual schema for the description of spatial referencing by coordinates, optionally extended to spatio-temporal referencing. It describes the minimum data required to define one-, two- and three-dimensional spatial coordinate reference systems with an extension to merged spatial-temporal reference systems. It allows additional descriptive information to be provided. It also describes the information required to change coordinates from one coordinate reference system to another. In this International Standard, a coordinate reference system does not change with time. For coordinate reference systems defined on moving platforms such as cars, ships, aircraft and spacecraft, the transformation to an Earth-fixed coordinate reference system can include a time element. This International Standard is applicable to producers and users of geographic information. Although it is applicable to digital geographic data, its principles can be extended to many other forms of geographic data such as maps, charts and text documents. The schema described can be applied to the combination of horizontal position with a third non-spatial parameter which varies monotonically with height or depth. This extension to non-spatial data is beyond the scope of this International Standard but can be implemented through profiles.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2007

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem (ISO 19111:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO 19111:2007)

Artikelnummer: STD-61610

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-07-13

Antal sidor: 83

Ersätter: SS-EN ISO 19111:2005 , SS-ISO 19111

Ersätts av: SS-ISO 19111:2019 , SS-EN ISO 19111:2020