Standard Svensk standard · SS-ISO 19111:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva koordinater (ISO 19111:2019, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19111:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19111:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva koordinater (ISO 19111:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger hur koordinatbaserade referenssystem ska beskrivas till innehåll och struktur, i upp till tre dimensioner.

Standarden beskriver också vilken information som krävs för att byta koordinater från ett referenssystem till ett annat. Standardens schema refereras i flera av ISO 19100-seriens standardscheman.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document defines the conceptual schema for the description of referencing by coordinates. It
describes the minimum data required to define coordinate reference systems. This document supports
the definition of:
— spatial coordinate reference systems where coordinate values do not change with time.
The system may:
— be geodetic and apply on a national or regional basis, or
— apply locally such as for a building or construction site, or
— apply locally to an image or image sensor;
— be referenced to a moving platform such as a car, a ship, an aircraft or a spacecraft. Such a
coordinate reference system can be related to a second coordinate reference system which is
referenced to the Earth through a transformation that includes a time element;
— spatial coordinate reference systems in which coordinate values of points on or near the surface of
the earth change with time due to tectonic plate motion or other crustal deformation. Such dynamic
systems include time evolution, however they remain spatial in nature;
— parametric coordinate reference systems which use a non-spatial parameter that varies
monotonically with height or depth;
— temporal coordinate reference systems which use dateTime, temporal count or temporal measure
quantities that vary monotonically with time;
— mixed spatial, parametric or temporal coordinate reference systems.
The definition of a coordinate reference system does not change with time, although in some cases some
of the defining parameters can include a rate of change of the parameter. The coordinate values within
a dynamic and in a temporal coordinate reference system can change with time.
This document also describes the conceptual schema for defining the information required to describe
operations that change coordinate values.
In addition to the minimum data required for the definition of the coordinate reference system or
coordinate operation, the conceptual schema allows additional descriptive information - coordinate
reference system metadata - to be provided.
This document is applicable to producers and users of geographic information. Although it is applicable
to digital geographic data, the principles described in this document can be extended to many other
forms of spatial data such as maps, charts and text documents.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19111:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva koordinater (ISO 19111:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Referencing by coordinates (ISO 19111:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80010180

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-22

Antal sidor: 152

Ersätter: SS-EN ISO 19111-2:2012 , SS-EN ISO 19111:2007

Ersätts av: SS-EN ISO 19111:2020