Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111-2:2012

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 19111:2019 , SS-EN ISO 19111:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111-2:2012

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger hur referenssystem ska beskrivas när dessa involverar användandet av en eller flera parametrar, med eller utan rumslig koppling, för att indirekt ange läge. Ett exempel är tryck för att ange höjd.

Standarden kommer att ersättas med 2018 år revidering av ISO 19111

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
ISO 19111-2:2009 specifies the conceptual schema for the description of spatial referencing using parametric values or functions. It applies the schema of ISO 19111 to combine a position referenced by coordinates with a parametric value to form a spatio-parametric coordinate reference system (CRS). The spatio-parametric CRS can optionally be extended to include time.
The intended users of ISO 19111-2:2009 are producers and users of environmental information.
Parameters which are attributes of spatial locations or features, but which are not involved in their spatial referencing, are not addressed by ISO 19111-2:2009.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111-2:2012

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values (ISO 19111-2:2009)

Artikelnummer: STD-85982

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 19111-2:2009

Ersätts av: SS-ISO 19111:2019 , SS-EN ISO 19111:2020