Standard Svensk standard · SS 16216

Storheter och enheter - Presentation av storhetsvärden i diagram och tabeller

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Presentation of values of quantities in diagram and tables

Artikelnummer: STD-8396

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-06-07

Antal sidor: 12