Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7345:2018

Värmeisolering - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 7345:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 7345:2018 defines physical quantities used in the thermal performance of buildings and building elements, and gives the corresponding symbols and units. NOTE Because the scope of this document is restricted to thermal performance and energy use in the built environment, some of the definitions it contains differ from those given ISO 80000-5.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)

Artikelnummer: STD-80003439

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 7345