Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9346

Värmeisolering - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9346:1987)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9346:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9346

Värmeisolering - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9346:1987)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard definieras fysikaliska storheter och andra termer för masstransport med tillämpning på värmeisolerande system och ges motsvarande beteckningar och enheter.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9346

Värmeisolering - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9346:1987)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987)

Artikelnummer: STD-19676

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24203

Ersätts av: SS-EN ISO 9346:2007