Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9346

Värmeisolering - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9346:1987)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9346:2007
Omfattning
I denna standard definieras fysikaliska storheter och andra termer för masstransport med tillämpning på värmeisolerande system och ges motsvarande beteckningar och enheter.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987)

Artikelnummer: STD-19676

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24203

Ersätts av: SS-EN ISO 9346:2007