Standard Svensk standard · SS 25267:2004

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25267:2015 Tillägg: SS 25267:2004/T1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2004

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 490 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 490 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå utanför bostad och på uteplats samt efterklangstid. Andra typer av byggnader behandlas i svensk standard SS 25268 ”Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell”. De olika kraven delas in i fyra klasser. Klass C anger den miniminivå som tillämpas av myndigheter, klass D avser bl.a. äldre byggnader och klasserna A och B anger krav för särskilt goda ljudförhållanden. Mellan ljudklasserna är skillnaden normalt 4 dB, därtill finns vissa justeringar i kravens tillämpning.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2004

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 490 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 490 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings

Artikelnummer: STD-35634

Utgåva: 3

Fastställd: 2004-02-20

Antal sidor: 48

Ersätter: SS 25267 T1 , SS 25267

Ersätts av: SS 25267:2015