Standard Svensk standard · SS 763510:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Krav på skydd av hissar för utrymning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 763510:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Krav på skydd av hissar för utrymning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav för branddetekterade säkra hisszoner för att kunna fortsätta använda hissar för utrymning vid brand.
Detta dokument är inte avsett att användas för utrymning av andra orsaker såsom bombhot eller andra nödsituationer, även om det kan vara användbart även vid sådana tillfällen.
Detta dokument är endast avsett för person- och varupersonhissar som omfattas av EU:s hissdirektiv 2014/33/EU, installerade i byggnadsverk.
Detta dokument omfattar inte krav för räddningshissar eller krav för hissar för assisterad utrymning.
Anmärkning 1: Ytterligare råd för hur hissar kan användas för utrymning finns i Boverkets byggregler.
Anmärkning 2: Krav för räddningshissar specificeras i SS-EN 81-72[4].
Anmärkning 3: Krav för hissar för assisterad utrymning specificeras i SIS-CEN/TS 81-76[8].
Anmärkning 4: Hissars funktion i händelse av brand specificeras i SS-EN 81-73:2020.
Kompletterande material
Figur A1 finns tillgänglig i eps och levereras ihop med standarden som kompletterande material.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90) Byggnadsutformning (94.100) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 763510:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Krav på skydd av hissar för utrymning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Requirements for protection of lifts for evacuation

Artikelnummer: STD-80034554

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-05

Antal sidor: 32